Ne samo odličan, već i odlikovan kvalitet.

DIMMI je ispitan u skladu sa ISO 9001.
Time smo kao jedna od prvih kompanija za održavanje objekata u Beču uveli sistem
upravljanja kvalitetom, koji Vam garantuje visok kvalitet naših usluga.